• Polityka prywatności

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

   

  Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) szanuje prawa do prywatności naszych użytkowników i zobowiązuje się do ochrony informacji gromadzonych za pośrednictwem swoich produktów, usług, jak również stron internetowych, dostępnych za pośrednictwem platform sprzętowych z dostępem do Internetu, w tym konsol do gier, komputerów osobistych, komputerów mobilnych lub urządzeń mobilnych (ogólnie „Usług online”). Przyjęliśmy niniejszą politykę prywatności, aby wyjaśnić, w jaki sposób zbieramy, przechowujemy, ujawniamy, przekazujemy, chronimy i w inny sposób wykorzystujemy informacje zebrane w związku z naszymi Usługami online („Polityka prywatności”).

  PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI. REJESTRUJĄC SIĘ LUB WYKORZYSTUJĄC NASZE USŁUGI ONLINE, GRY LUB INNE USŁUGI, ZGADZASZ SIĘ, ŻE (i) MOŻEMY PRZENOSIĆ, PRZETWARZAĆ I PRZECHOWYWAĆ INFORMACJE O E-MAILU W POLSCE I INNYCH KRAJACH, KTÓRE MOGĄ MIEĆ INNE OCHRONY PRYWATNOŚCI NIŻ TWÓJ KRAJ; (ii) MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI; (iii) JESTEŚ ZOBOWIĄZANY NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI; ORAZ (iv) UŻYTKOWNIK BĘDZIE PRZESTRZEGAĆ NASZYCH WARUNKÓW, KODEKSU POSTĘPOWANIA I WSZELKICH INNYCH POLITYK, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE. NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI UZUPEŁNIA UJAWNIENIA PRYWATNOŚCI DOSTARCZONE CI WRAZ Z TWOIM OPROGRAMOWANIEM I / LUB PRZEZ PRODUCENTA KONSOLI.

   

  ZAKRES ZASTOSOWAŃ

   

  Niniejsza Polityka prywatności reguluje korzystanie przez użytkowników z wszelkich usług świadczonych przez Alis.Games (Alis Alicja Staszewska), w tym stron internetowych i obsługi klienta (np. Reklamacji), zwanych dalej łącznie „Usługami”. Korzystanie z Usług wymaga uzyskania przez Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) określonych informacji dotyczących Użytkownika („Dane”), w tym danych osobowych - terminowe dane osobowe („Dane osobowe”) oznaczają Dane, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami pozwalają zidentyfikować danego Użytkownika.

  Dane osobowe osób korzystających z naszych stron internetowych („Użytkownicy”) przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) jest administratorem danych osobowych użytkowników zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, uchylające dyrektywę 95/46 / WE Parlamentu Europejskiego.

  Niniejsza Polityka prywatności dotyczy internetowych usług Alis.Games (Alis Alicja Staszewska), stron internetowych i innych usług, które do niej prowadzą lub je wyświetlają. Ponadto firma może również posiadać kilka innych nazw domen, które odnoszą się do jej etykiet, opisują jej produkty lub wskazują jej strony internetowe, a my możemy od czasu do czasu dodawać nowe witryny i usługi.

  Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko informacji przesyłanych i gromadzonych online za pośrednictwem Usług Online i nie ma zastosowania do informacji, które mogą być gromadzone przez Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) offline. Ponadto niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych lub usług prowadzonych przez inne firmy lub organizacje (takie jak te, które promują produkty i usługi Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) lub sprzedają powiązane przedmioty), zaś Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) nie może i nie gwarantuje bezpieczeństwa ujawnionych danych osobowych tym stronom trzecim. Ponadto należy pamiętać, że możemy zatrudniać dostawców (agentów lub kontrahentów) do zbierania danych osobowych w imieniu użytkownika i w takich przypadkach tacy dostawcy zostaną poinstruowani o przestrzeganiu niniejszej Polityki prywatności. Dostawcy ci nie mogą wykorzystywać danych osobowych użytkownika do własnych celów marketingowych.

  Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) wykorzystuje strony trzecie do różnych usług związanych z Usługami online, w tym do obsługi klienta, pomocy technicznej, gromadzenia danych konkursowych i realizacji wiadomości e-mail. Gdy użytkownik bierze udział w konkursie lub rejestruje się, aby otrzymywać newsletter, firma może udostępniać dane osobowe użytkownika, jeśli jest to konieczne, aby osoby trzecie mogły świadczyć usługi w imieniu Alis.Games (Alis Alicja Staszewska). Te osoby trzecie nie mogą wykorzystywać takich informacji do własnych celów marketingowych.

  Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Użytkownicy powinni od czasu do czasu sprawdzać, czy są świadomi tych zmian. Jeśli Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) dokona istotnej zmiany w niniejszej Polityce prywatności, powiadomi użytkownika tutaj, pocztą elektroniczną lub za pomocą zawiadomienia na stronie głównej. W razie potrzeby Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) zapewni użytkownikowi dodatkowe opcje dotyczące takiej zmiany w swoich powiadomieniach. O ile zezwala na to obowiązujące prawo, dalsze korzystanie z Usług Online przez Użytkownika będzie oznaczać akceptację tych zmian.

   

  ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRONY INTERNETOWE

   

  Dane osobowe użytkownika mogą być gromadzone i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez witrynę, testowaniem gier, wysyłaniem ofert marketingowych, biuletynów, udzielaniem pomocy technicznej użytkownikom, odpowiadaniem na pytania i reklamacje, uczestniczeniem w konkursach organizowanych przez Alis.Games (Alis Alicja Staszewska), wypełnianie ankiet dotyczących witryny i udostępnianie innych funkcjonalności witryny.

  Aby otrzymywać newsletter, oferty marketingowe, testować gry lub brać udział w konkursach, użytkownik podaje niektóre dane osobowe, np. adres e-mail. Podczas korzystania z witryny mogą być przetwarzane również inne dane dotyczące historii użytkowania, korzystania z funkcji konta itp. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia zgodnych z regulaminem usług oferowanych przez Alis.Games (Alis Alicja Staszewska), takich jak wysyłanie ofert marketingowych i newsletterów, pobieranie i wyszukiwanie treści, umożliwianie testowania gier, przy użyciu narzędzi komunikacyjnych. Przetwarzanie danych w powyższych celach jest zgodne z prawem, ponieważ jest konieczne do realizowania umowy zawartej z Użytkownikiem, tj. do świadczenia wyżej wymienionych usług (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 RODO).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych niezbędnych do korzystania z danej usługi witryny może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z tej usługi, np. uniemożliwić otrzymywanie newslettera oraz informacji marketingowych, uniemożliwić udzielanie odpowiedzi na zapytania i reklamacje lub uniemożliwić udział w konkursach.

  Dane osobowe to informacje identyfikujące użytkownika, które można wykorzystać do skontaktowania się z nim online lub offline. Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) zbiera dane osobowe od użytkownika na zasadzie dobrowolności. Gdy użytkownik przesyła dane osobowe do firmy, przesłanie to zazwyczaj przyjmuje postać:

  Subskrybowania newsletterów lub powiadomień;

  Rejestracji do usług online, stron internetowych, produktów, konkursów i wydarzeń specjalnych;

  Korzystania z funkcji „powiedz znajomemu”, „wyślij tę stronę pocztą e-mail” lub innych funkcji kart elektronicznych;

  Żądania pomocy technicznej;

  Udział w ankietach i kwestionariuszach; lub

  Innego korzystania  z naszych produktów online lub usług online, w których do korzystania i/lub uczestnictwa wymagane są dane osobowe.

  Rodzaje informacji gromadzonych w związku z czynnościami wymienionymi powyżej będą się różnić w zależności od czynności. Informacje zbierane przez Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) mogą obejmować dane osobowe, takie jak imię i/lub nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy lub geolokalizacja. Ponadto Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) może gromadzić wiek, płeć, datę urodzenia, kod pocztowy, dane ankietowe, zakupy i adres IP. Firma może łączyć informacje z danymi osobowymi użytkownika oraz na innych komputerach lub urządzeniach, z których może korzystać użytkownik. Od zwycięzców może być wymagane podanie dodatkowych informacji na temat realizacji nagrody.

  Jeśli użytkownik korzysta z usługi online lub rejestruje się w niej za pośrednictwem usługi strony trzeciej, takiej jak witryna sieci społecznościowej lub prośba o powiązanie konta firmowego z kontem usługi strony trzeciej , dane osobowe ograniczonego konta użytkownika mogą zostać przekazane do Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) w ramach procesu rejestracji, a Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) może być w stanie zebrać informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług online.

  Gdy użytkownik korzysta z aplikacji w serwisie społecznościowym, pozwala Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) uzyskać dostęp do niektórych informacji z profilu użytkownika z tego serwisu. Informacje, na które użytkownik pozwala Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) uzyskać dostęp, zależą od ustawień prywatności ustanowionych przez użytkownika w serwisie. Zgoda użytkownika na udostępnienie tych informacji ma miejsce, gdy użytkownik „akceptuje” (lub w podobny sposób wyraża zgodę) jedną z aplikacji Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) w serwisie. Po otrzymaniu informacji użytkownika od serwisu informacje te są przechowywane i wykorzystywane przez Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) nie ponosi odpowiedzialności za warunki, zasady, ujawnienia lub działania jakiegokolwiek serwisu.

   

  REKLAMACJE, PYTANIA I WSPARCIE TECHNICZNE

   

  Kontaktując się z działem pomocy technicznej, innymi pytaniami lub skargami, użytkownik podaje swoje dane, takie jak adres e-mail, aby uzyskać odpowiedzi na pytania lub skargi. Dane te przetwarzane są w celu dostarczenia informacji dotyczących pytań i skarg. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest konieczne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 RODO). Uzasadniony interes Alis.Games  (Alis Alicja Staszewska)polega na konieczności odpowiedzi na zapytania użytkowników i rozpatrywania reklamacji.

   

  KONKURSY

   

  Jeśli Firma ogłosi konkurs na swojej stronie internetowej, użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych wskazanych w odpowiednim formularzu konkursowym w związku z przystąpieniem do takiego konkursu. Dane użytkownika biorącego udział w konkursie są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w tym w celu dostarczenia wyników konkursu i nagród. Przetwarzanie danych w powyższym celu jest zgodne z prawem, ponieważ Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) musi przeprowadzić konkurs, tj. wypełnić swoje zobowiązania wynikające z organizacji konkursu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 RODO).

   

  NEWSLETTER

   

  Za pośrednictwem witryny użytkownik może wyrazić zgodę na marketing bezpośredni, tj. na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem e-maili. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych będzie zgoda użytkownika (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 RODO). Informacje marketingowe podane w ten sposób mogą obejmować między innymi informacje o usługach i produktach Alis.Games (Alis Alicja Staszewska), kwestionariuszach, newsletterach itp. Zgoda ta jest całkowicie dobrowolna i nie jest warunkiem wstępnym korzystania ze stron internetowych. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych drogą elektroniczną, np. klikając link zawarty w otrzymanej wiadomości e-mail zawierającej treści marketingowe.

   

  ANALIZA I BADANIA

   

  W przypadku gromadzenia danych w celu korzystania ze wsparcia technicznego, składania skarg i zapytań, uczestniczenia w konkursach, wysyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną, Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) może przetwarzać dane użytkownika do analiz statystycznych i marketingowych, opracowywać strategie marketingowe i poprawiać jakość swoich usług oraz produkty, a także wydajność stron internetowych. W tym celu Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) może również korzystać z anonimowych i nieanonimowych ankiet wypełnianych przez użytkowników bezpośrednio przy użyciu formularzy dostępnych w witrynie lub wysyłanych przez użytkowników pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Przetwarzanie danych do powyższych celów jest zgodne z prawem, ponieważ jest konieczne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 RODO). Uzasadniony interes firmy polega na przetwarzaniu danych klienta i użytkownika w celu poprawy jakości usług oraz marketingu usług i produktów firmy.

   

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

   

  Jeśli Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) poprosi użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w związku z elektronicznym przesyłaniem informacji marketingowych lub w związku z udziałem w nowych projektach lub inicjatywach Alis.Games (Alis Alicja Staszewska), a użytkownik wyraził taką zgodę, użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodne z prawem przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody.

   

  PRAWA UŻYTKOWNIKA

   

  Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, użytkownik jest uprawniony do żądania dostępu do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) i ich otrzymywania, do aktualizowania i korygowania nieprawidłowych danych osobowych, korzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania dane osobowe, prawo do usunięcia danych lub, w stosownych przypadkach, prawo do przenoszenia danych. W niektórych przypadkach wymagania prawne mogą ograniczać prawa użytkownika. Oprócz powyższych uprawnień użytkownik jest zawsze uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE DANYCH

   

  Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) oświadcza, że ​​przechowywane i przetwarzane przez nią dane są zabezpieczone w niezbędny sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Alis.Games (Alis Alicja Staszewska)utrzymuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Dostęp do danych osobowych użytkownika mają tylko pracownicy, którzy potrzebują danych w celu świadczenia usług i obsługi stron internetowych. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia usług, udziału w konkursie i zapewnienia wsparcia technicznego, przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację, i nie dłużej niż przez czas określony w przepisach prawa lub przez okres przedawnienia roszczeń. W przypadku, gdy Alis.Games  (Alis Alicja Staszewska) przetwarza dane w celu marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług, dane przestaną być przetwarzane w tym celu, gdy tylko użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu ich danych. Użytkownik może również wycofać swoją zgodę na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, a informacje nie będą wysyłane po wycofaniu zgody.

   

  PRZENOSZENIE DANYCH

   

  Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) nie przekazuje danych użytkownika żadnym stronom trzecim, chyba że takie przeniesienie jest zgodne z prawem, np. niezbędne do wykonania usługi zamówionej przez użytkownika. Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) może również udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności. W zależności od okoliczności Twoje dane mogą być przekazywane innym podmiotom, w szczególności: innym spółkom firmy, zewnętrznym dostawcom usług (w tym dostawcom usług IT, agencjom marketingowym), księgowym, prawnikom, audytorom/recenzentom, sądom lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymywania takich danych zgodnie z prawem.

  Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) może udostępniać dane osobowe użytkownika w celu spełnienia złożonego przez niego żądania, takiego jak zapisanie się na listę e-mail lub prośba o obsługę klienta. W przypadku, gdy Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) oferuje usługi lub promocje, w których dane osobowe użytkownika są gromadzone i wykorzystywane osobno zgodnie z polityką prywatności strony trzeciej, Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) poinformuje o tym użytkownika w momencie ich gromadzenia, zaś użytkownik może zdecydować się nie brać udziału w usłudze lub promocji . Ponadto Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) może udostępniać stronom trzecim zbiorcze i inne informacje dotyczące statystyk użytkowania usługi online i danych demograficznych użytkowników.

  Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) może udostępniać dane osobowe i inne dane użytkownika stronom trzecim w związku z dochodzeniem w sprawie oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej lub innej działalności, która jest nielegalna lub może narazić użytkownika lub Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) na odpowiedzialność prawną, w tym wymaganą przez organy ścigania lub innych urzędników państwowych. Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) może również udostępniać dane osobowe i inne dane użytkownika stronom trzecim, gdy mamy powód, aby sądzić, że ujawnienie jest konieczne, aby zaradzić potencjalnej lub faktycznej szkodzie lub ingerencji w nasze prawa, własność, operacje, użytkowników lub inne osoby, które mogą zostać skrzywdzone lub cierpieć utratę lub uszkodzenie, lub gdy Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) uważa, że ​​ujawnienie jest konieczne w celu ochrony ich praw, zbadania lub egzekwowania zasad, warunków i zasad, zwalczania oszustw i/lub przestrzegania postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procedury prawnej doręczonej Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) . Ponadto dane osobowe i inne informacje użytkownika mogą zostać ujawnione potencjalnemu lub faktycznemu następcy lub cedować w związku z proponowanym lub dokonanym połączeniem, przejęciem, reorganizacją, upadłością lub innym podobnym wydarzeniem z udziałem całej firmy lub jej części, informacje o kliencie mogą być przekazywane naszemu następcy lub cesjonariuszowi.

  Informacje gromadzone lub otrzymywane przez Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) w związku z Usługami online są gromadzone, przetwarzane lub przekazywane do innych krajów, które mogą nie mieć przepisów o ochronie danych równoważnych z krajem, w którym mieszkasz. Gdy informacje użytkownika podlegają innej jurysdykcji, sądy, organy ścigania i krajowe organy bezpieczeństwa mogą uzyskać do nich dostęp zgodnie z prawem tych jurysdykcji. Jeśli użytkownik jest konsumentem zamieszkałym w Unii Europejskiej, Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) opiera się na standardowych klauzulach umownych i/lub zgodzie osoby fizycznej na przekazywanie danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG. Korzystając z usług Alis.Games (Alis Alicja Staszewska), użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na takie gromadzenie, przekazywanie i przetwarzanie. Użytkownik może zażądać kopii takich standardowych klauzul umownych, jeśli dotyczy, kontaktując się z Alis.Games (Alis Alicja Staszewska). Dane kopii zapasowej, dane kojarzenia i dane administracyjne mogą być również przechowywane na nośnikach lub serwerach zlokalizowanych w Polsce i innych krajach.

   

  PREKIEROWANIA NA STRONY INTERNETOWE STRON TRZECICH

   

  W przypadku przekierowania użytkowników na strony internetowe podmiotów innych niż Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) (np. w celu zakupu wybranego produktu), firma nie przekazuje tym podmiotom żadnych danych osobowych użytkowników. W zakresie, w jakim funkcje lub powiązane strony odwiedzane przez użytkownika nie są stroną internetową Alis.Games (Alis Alicja Staszewska), Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych związanych z korzystaniem z tych stron internetowych. Aby zrozumieć zasady przetwarzania danych na tych stronach, użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności udostępnioną na tych stronach.

   

  ZABEZPIECZENIA

   

  Aby chronić dane osobowe użytkownika, Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) przestrzega ogólnie przyjętych standardów branżowych i utrzymuje uzasadnione zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i prywatności dostarczonych przez użytkownika informacji. Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) stosuje środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą informacji będących pod naszą kontrolą. Dane osobowe gromadzone przez nas są przechowywane w bezpiecznych środowiskach operacyjnych, które nie są publicznie dostępne. Aby zapobiec nieautoryzowanemu elektronicznemu dostępowi do danych osobowych, Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) przechowuje informacje gromadzone online na chronionym serwerze. Żaden system nie może być jednak w 100% bezpieczny i występują błędy ludzkie, więc istnieje możliwość nieautoryzowanego dostępu do informacji użytkownika. Korzystając z usług Alis.Games (Alis Alicja Staszewska), użytkownik przyjmuje na siebie to ryzyko.

   

  CIASTECZKA

   

  Ze względu na ciągłą poprawę komfortu korzystania z witryny, niektóre jej elementy mogą wykorzystywać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe wysyłane na komputer użytkownika w celu jego identyfikacji oraz w celu poprawienia i przyspieszenia niektórych operacji. Pliki cookie są przechowywane na urządzeniu użytkownika, pomagając w identyfikacji użytkownika i dostosowaniu strony internetowej do osobistych preferencji użytkownika. Większość plików cookie zawiera adres strony internetowej, czas przechowywania i unikalny numer. Inne informacje gromadzone automatycznie, gdy użytkownicy odwiedzają Strony internetowe, obejmują między innymi adres IP, nazwę domeny, typ przeglądarki, system operacyjny itp. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookie. Służą one do optymalizacji doświadczenia użytkownika i do zbierania anonimowych zbiorczych statystyk, które służą lepszemu zrozumieniu preferencji użytkownika i poprawie jakości strony internetowej.

  Pliki cookie używane w witrynie zbierają anonimowe dane statystyczne, przechowują informacje o uczestnictwie w ankietach (bez informacji o wyniku ankiety) i identyfikują aktywne sesje.

  Domyślnie standardowe przeglądarki internetowe pozwalają użytkownikom przechowywać pliki cookie na ich urządzeniu. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookie, ustawienia przeglądarki powinny zostać zmienione. Użytkownik może również zmienić te ustawienia w taki sposób, że przeglądarka automatycznie akceptuje pliki cookie lub powiadamia użytkownika o każdej próbie zapisania plików cookie na urządzeniu. Więcej informacji o ustawieniach plików cookie można znaleźć w informacji o przeglądarce. Wyłączenie przechowywania plików cookie w przeglądarce nie uniemożliwia użytkownikowi dostępu do witryny, ale może powodować pewne niedogodności w korzystaniu z niej.

   

  ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

   

  Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) może zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie, informując o tym użytkowników, publikując zaktualizowaną wersję Polityki prywatności w witrynie oraz przesyłając zaktualizowaną Politykę prywatności na ich adresy e-mail lub wysyłając odpowiednie informacje bezpośrednio na konto użytkownika, w przypadku użytkowników posiadających konto. Z powyższych powodów zaleca się od czasu do czasu sprawdzanie aktualnej wersji Polityki prywatności. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje zmian w polityce prywatności, powinien przestać korzystać z witryny.

   

  KONTAKT

   

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub jeśli użytkownik chce skorzystać z przysługujących mu praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, skorzystaj z poniższych danych kontaktowych:

  Dane kontaktowe firmy: Alis Alicja Staszewska. Gustawa Morcinka 48a, 43-200 Pszczyna, Polska, myalis2018@gmail.com.

  W przypadku wszystkich pytań lub skarg dotyczących niniejszej Polityki prywatności, użytkownik może skontaktować się z firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres myalis2018@gmail.com lub zwykłą pocztą na Alis Alicja Staszewska. Gustawa Morcinka 48a, 43-200 Pszczyna, Polska.

   

  INNE WARUNKI

   

  Korzystanie z usług i produktów Alis.Games (Alis Alicja Staszewska) może podlegać innym warunkom i ujawnieniom zalecanym przez firmę i/lub innych partnerów, w tym: (i) warunki korzystania z usługi, Polityka prywatności i kodeks postępowania dla naszych usług online; (ii) inne warunki i ujawnienia, które są udostępniane użytkownikowi przez firmę; oraz (iii) warunki i ujawnienia udostępnione użytkownikowi przez strony trzecie w związku z korzystaniem z ich Usług Online. Wszystkie takie warunki oraz ujawnienia są włączone przez odniesienie do niniejszej Polityki prywatności.

  Użytkownik może być w stanie zarejestrować się lub uzyskać dostęp do Usług online za pośrednictwem platform stron trzecich, takich jak urządzenia mobilne, inne strony internetowe i serwisy społecznościowe. Gdy użytkownik przesyła dane osobowe do firmy za pośrednictwem platformy strony trzeciej, korzystanie z tej platformy przez użytkownika podlega również warunkom świadczenia usług, Polityce prywatności i/lub kodeksowi postępowania. Przed skorzystaniem z usług zapoznaj się z zasadami obowiązującymi w każdej z tych firm.